Nowe wykłady do wyboru

W semestrze letnim, studenci naszego Wydziału, mogą zapisać się na dwa nowe wykłady :

1) Muzułmanie w Europie – uwarunkowania społeczno-polityczne – prowadzący: dr Marta Widy-Behiesse (Wydział Orientalistyczny), 30 godz., wtorki godz. 15.00-16.30, s. Aula, limit 70 osób –  przedmiot z obszaru nauk humanistycznych, 4 ECTS

2) Międzynarodowe i porównawcze prawo zrównoważonego rozwoju (w ochronie środowiska) – prowadzący: prof. dr hab. Kazimierz Równy, wtorki godz. 9.45-11.15, s. 111-113 (s. BUW), limit 100 osób, uwaga – dla studentów od II roku studiów I stopnia!, 5 ECTS

Wykładowcą tego nowatorskiego przedmiotu jest prof. nauk prawnych dr hab. Kazimierz Równy – specjalizujący się w prawie międzynarodowym, a w minionym ćwierćwieczu badający głównie problematykę zrównoważonego rozwoju (ZR); b. prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych i współtwórca oraz wicedyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych tegoż Wydziału; profesor w 2 uniwersytetach nigeryjskich (jako ekspert UNESCO w Obafemi Awolowo University w Ile-Ife oraz University of Jos, gdzie był także Dziekanem Wydziału Prawa). Odbył staż naukowy (m.in. na przygotowanie rozprawy doktorskiej) w Centre Européen Universitaire de Nancy (Francja) a także staż przedhabilitacyjny w Harvard University Law School, gdzie wygłosił kilka wykładów. Miał również w 2 turach okazjonalne wykłady w University of Washington w Seattle (gdzie jednocześnie badał amerykańskie prawo ochrony środowiska. Ostatnio w roku akademickim 2013/14 w Columbia University School of Law w Nowym Jorku wygłosił wykład dla Studenckiego Stowarzyszenia Prawa Ochrony Środowiska oraz badał wdrażanie ZR w USA.