Komunikat Kapituły w sprawie tegorocznych nagród im. Prof. Jana Baszkiewicza

Komunikat Kapituły w sprawie nagrody im. Profesora Jana Baszkiewicza w sprawie nagrody za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o polityce obronioną w Uniwersytecie Warszawskim w 2016 r. oraz najlepszą monografię autorską w zakresie nauk o polityce wydaną w Polsce w 2016 r. –> Klik