Spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia magisterskie w Instytucie Europeistyki

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące studiów magisterskich (II stopnia) w Instytucie Europeistyki, które odbędzie się 9 czerwca 2017 r. w auli im. S. Czarnowskiego (Krakowskie Przedmieście 3) o godz. 16:30.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/events/308909419563920/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D