mgr Marta Rojewska

temat pracy: Problem aktualności federalistycznych koncepcji integracji europejskiej na początku XXI wieku
promotor: dr hab. Paweł Borkowski
recenzenci:

prof. dr hab. Stanisław Parzymies – recenzja

prof. dr hab. Janusz Ruszkowski – recenzja

Streszczenie