Nowelizacja ustawy dotyczącej finansowania nauki

Zmiany w trybie przyznania kategorii naukowej oraz grantów badawczych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowego Centrum Nauki zakłada nowelizacja ustawy dotyczącej finansowania nauki. Posłowie uchwalili również ustawę zakładającą utworzenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wśród zadań nowej instytucji znajdzie się wspieranie wymiany akademickiej i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji: zobacz