Nowa publikacja w wydawnictwie Palgrave

Nakładem wydawnictwa Palgrave-Macmillan ukazała się książka autorstwa prof. dr. hab. Jacka Czaputowicza i dr hab. Anny Wojciuk pt. International Relations in Poland. 25 Years After the Transition to Democracy. Publikacja stanowi kontynuację projektu badawczego Badanie stanu dyscyplin „nauka o stosunkach międzynarodowych” i „studia europejskie” w Polsce finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/07/B/HS5/03961 i rozwija treści dotyczące nauki o stosunkach międzynarodowych zawarte we wcześniejszej publikacji w języku polskim wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowego SCHOLAR (J. Czaputowicz, K. Ławniczak, A. Wojciuk, Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce).