DIALOG – nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019 r.

DIALOG – lista zgłoszonych projektów
Terminy: nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019r.
Budżet: budżet 20 mln zł/rok. Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.

 Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w obszarach:
• „Doskonałość naukowa”
• „Nauka dla innowacyjności”
• „Humanistyka dla rozwoju”
Celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program dopuszcza szerokie spektrum wnioskodawców planujących działania służące budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. O granty mogą aplikować zarówno jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, jak i konsorcja.Lista projektów (z dnia 24 lipca 2017 r.) zgłoszonych do programu DIALOG, zatwierdzonych do finansowania w kolejnym etapie oceny.