mgr Katarzyna Gała

Temat pracy: Inicjatywa ONZ Global Compact: analiza z perspektywy neoliberalnego instytucjonalizmu
Promotor: prof. dr hab. Marian E. Haliżak

Recenzenci:

prof. zw. dr. hab. Michał Chorośnicki – recenzja

dr hab. Marek Wróblewski, Prof. UWr. – recenzja