Wnioskowanie o pomoc materialną z FPM – Doktoranci.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 2 października 2017 r. (wieczorem) będzie możliwość wypełniania i rejestrowania wniosków o stypendium socjalne*, stypendium specjalne i zapomogę.

Wygenerowany w USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć z wymaganymi załącznikami do Sekcji Stypendialnej WNPiSM  (Gmach Audytoryjny, I piętro, pokój 102).

* przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o stypendium socjalne i zapomogę najpierw należy wygenerować oświadczenie o dochodach i dołączyć je do wniosku.
Zaznaczam, że zarejestrowanie wniosku w USOSweb nie jest rozumiane jako złożenie wniosku, przez złożenie wniosku rozumie się dostarczenie go do Sekcji Stypendialnej.
Wnioski można składać osobiście oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje data stempla pocztowego)