Wyniki konkursu Beethoven 2

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN 15 września 2016 roku.

Projekt dr Anny Kurowskiej zatytułowany Polityka godzenia życia zawodowego i rodzinnego w państwie i przedsiębiorstwie a zatrudnienie matek. Analiza w podejściu zorientowanym na możliwości znalazł się na dwunastym miejscu listy rankingowej panelu HS w konkursie Beethoven 2.

Laureatce serdecznie gratulujemy!