Zgłaszanie propozycji tytułów książek do zakupienia przez Bibliotekę WNPiSM

Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania propozycji tytułów książek niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego i naukowego w roku akademickim 2017/2018 do zakupienia przez Bibliotekę WNPiSM (propozycje należy kierować na adres e-mail: ewa.turczynska@uw.edu.pl).

Przypominamy również o możliwości bezpłatnego przeglądania elektronicznych książek zagranicznych dostępnych na stronach BUW poprzez multiwyszukiwarkę i poprzez Ebook Central. Książki E-Book Central przegląda się bezpłatnie przez 5 minut (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Instytutu można następnie wnioskować o zakup wybranych tytułów).