Możliwość wyjazdu na stypendium do Albanii i Rosji

Drodzy studenci,

uprzejmie informujemy, że BWZ ogłosiło konkurs na dofinansowanie wyjazdów studentów na studia „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” 2017/2018

  • European University of Tirana w Albanii 
  • Higher School of Economics w Rosji 

*dostępne są tylko stypendia wymienione w punkcie B 1 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji. Stypendia należy zrealizować w semestrze letnim 2017/2018. Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2018 r.

Dokumenty należy dostarczyć do mgr Anity Budziszewskiej – Wydziałowego Pełnomocnika ds. programu Erasmus+,  do poniedziałku 13 listopada do godz. 18:00 – Pok. 310 – Gmach Audytoryjny WNPISM

Mail: anita.budziszewska@uw.edu.pl

Osoby zainteresowane powinny dostarczyć zgody macierzystych Instytutów (koordynatora / dyrekcji Instytutu) oraz poświadczoną przez sekcję studencką średnią ocen.

Dokumenty:

🔗 Wymagania uczelni partnerskich

🔗 Zasady kwalifikacji

🔗 Zasady finansowania

🔗 Learning Agreement