Konkurs nr 2 dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DSM) / Competition no. 2 for young researchers and doctoral programme participants (DSM subsidy)

Konkurs nr 2 na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DSM)

Wnioski konkursowe należy składać zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zasad podziału dotacji ze środków finansowych na naukę … (formularz dostępny jest tutaj) do Sekcji Obsługi Badań Naukowych w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2017 r. Wnioski w wersji elektronicznej należy również obligatoryjnie przesłać na adres: sobn@uw.edu.pl.

Competition no. 2 for financing research and development work and related tasks that serve the development of young researchers and doctoral programme participants (DSM subsidy)

The applications should be prepared in accordance with Annex 1 to the Principles of distribution of the subsidy from the science funding (the form is available on the website), and submitted to the Office for Scientific Research by the final deadline of 21 November 2017. The applications have to be also sent in an electronic version to: sobn@uw.edu.pl.