Konferencja „Globalne zarządzanie w gospodarce światowej” | 8.12.2017

Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW zaprasza na konferencję:

Globalne zarządzanie w gospodarce światowej,

która odbędzie się 8 grudnia 2017 r., w godz. 09.00-17.30          

w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, sala 315. 

Pobierz program

Koordynatorzy naukowi i organizacyjni konferencji:

  • Dr Anna Wróbel, Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW, awrobel@uw.edu.pl
  • Dr Karina Jędrzejowska, Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW, jedrzejowska@uw.edu.pl