Możliwość wyjazdu na konferencję organizowaną przez Josai University z Japonii

Uwaga Studenci studiów  I stopnia!

Możliwość wyjazdu na konferencję organizowaną przez Josai University z Japonii  pt. „Growing disparities in wealth and income and their implications for students”. Konferencja odbędzie się 10 lutego 2018 r. w Tokio. Wszystkie koszty pokrywa strona partnerska. Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie i nadesłanie abstraktu w języku angielskim (500 słów) dot. tematu konferencji do Wydziałowego Koordynatora ds. programu Erasmus+ mgr Anity Budziszewskiej (na adres anita.budziszewska@uw.edu.pl), do poniedziałku 13 listopada do godz. 10.00.

Więcej informacji –> Klik