Dzień informacyjny SC6 „Europa w zmieniającym się świecie” – konkursy 2018/2019

WARSZAWA, 5 grudnia 2017

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny 6. Wyzwania Społecznego programu Horyzont 2020. W trakcie spotkania przedstawione zostaną informacje na temat aktualnie otwartych i przyszłych konkursów o dofinansowanie realizacji projektów innowacyjno-badawczych w obszarze badań społecznych, jak również w Działaniach Marii Skłodowskiej-Curie, akcjach COST oraz inicjatywach realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.