Erasmus+: Wizyta prof. Andrei Schmidt, koordynatora projektów Funduszu Wyszehradzkiego

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

W listopadzie Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych  gościł w ramach programu Erasmus+ prof. Andreę Schmidt z węgierskiego University of Pecs, koordynatora projektów Funduszu Wyszehradzkiego oraz programu Erasmus+.

Podczas wizyty prof. Schmidt spotkała się z m.in. z Dziekanem prof. Stanisławem Sulowskim oraz dyrektorem Instytutu Stosunków Międzynarodowych dr hab. Jakubem Zajączkowskim.  W trakcie  kilkudniowej wizyty odbyło m.in. spotkanie robocze, w którym uczestniczyła m.in.  prof. Justyna Zając, dr Anna Solarz oraz mgr Anita Budziszewska. Podczas spotkania omówiono możliwość złożenia wspólnego grantu w ramach Funduszu Wyszehradzkiego.

Początkiem szerszej współpracy jest podpisanie nowej bilateralnej  umowy w oparciu o  zasady  programu Erasmus+.

Prof. Andrea Schmidt spotkała się również ze studentami. Podczas wykładu omówiła m.in.  węgierski system polityczny.

Wizytę prof. Andrei Schmidt zorganizowała mgr Anita Budziszewska wspólnie z dr Anną Solarz.