Godziny dziekańskie 21 grudnia od godz. 18:30

Na wniosek Zarządów Samorządów Studentów WNPiSM Dziekan prof. Stanisław Sulowski zarządził godziny dziekańskie 21.12.2017 od godz. 18:30