Promocja Doktorska WNPiSM

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

9 stycznia 2018 r. odbyła się promocja doktorska Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce odebrali:

1. Barbara Regulska-Ingielewicz – promotor prof. dr hab. Marian E. Haliżak
2. Kinga Szczawińska – promotor prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska
3. Aldona Tomczyńska – promotor prof. dr hab. Marian E. Haliżak
4. Marzena Czernicka – promotor prof. UW dr hab. Józef Tymanowski
5. Anna Tiido – promotor prof. dr hab. Stanisław Bieleń
6. Paweł Stawarz – promotor prof. UW dr hab. Józef Tymanowski

Stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie odebrali:

7. Maria Ryszkowska – promotor prof. dr hab. Kuba Jałoszyński
8. Tomasz Serafin – promotor prof. dr hab. Andrzej Misiuk
9. Magdalena Dobrowolska-Opała – promotor prof. dr hab. Andrzej Misiuk

Stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej odebrali:

10. Marta Biernath – promotor prof. UW dr hab. Wojciech Łukowski

Dyplom doktora habilitowanego odebrali:
Anna Wierzchowska
Marcin Kaczmarski