VII edycja konkursu imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego – werdykt kapituły

Kapituła konkursu imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską na temat polskiej polityki zagranicznej pod przewodnictwem prof. Romana Kuźniara przyznała nagrodę Panu Przemysławowi Brzuszczakowi za pracę pt. „Prawa człowieka w polityce zagranicznej rządu Tadeusza Mazowieckiego”, którego promotorem był prof. dr hab. Dariusz Popławski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Serdecznie gratulujemy autorowi zwycięskiej pracy oraz promotorowi!

Konkurs jest organizowany od przez Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPISM UW we współpracy z Fundacją imienia Krzysztofa Skubiszewskiego. Celem jest upowszechnianie wśród studentów polskich uczelni wiedzy na temat pierwszego ministra spraw zagranicznych RP prof. Krzysztofa Skubiszewskiego oraz założeń prowadzonej przezeń polityki zagranicznej.

W skład kapituły wchodzą: prof. dr hab. Roman Kuźniar – przewodniczący kapituły, prof. dr hab. Dariusz Popławski, prof. dr hab.t Ryszard Zięba, dr hab. Andrzej Szeptycki, dr hab. Paweł Borkowski, dr Agnieszka Bieńczyk-Missala, dr Aleksandra Jarczewska