SWAFS: oferty współpracy z Albanii, Bułgarii, Niemiec i Austrii

Oferta współpracy z Albanii

Uniwersytet Śródziemnomorski z Albanii poszukuje możliwości współpracy w konkursach w ramach obszaru tematycznego Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa. Wnioski do tematów należy złożyć do 10 kwietnia 2018 r.

Oferta współpracy z Bułgarii

Dziecięce Muzeum Nauki „Muzeiko” z Bułgarii poszukuje możliwości współpracy w konkursach z obszaru Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa). Wnioski należy złożyć do 10 kwietnia 2018 r.

Oferta współpracy z Niemiec

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg z Niemec poszukuje możliwości współpracy w ramach dwóch tematów w obszarze Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa. KE czeka na wnioski do 10 kwietnia 2018 r.

Oferta współpracy z Austrii

Naukowcy z Citizen Science Working Group, University of Natural Resources and Life Sciences z Wiednia oraz pracownicy SYNYO GmbH z Austrii poszukują możliwości współpracy w ramach otwartych konkursów obszaru tematycznego Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (SWAFS). Termin zamknięcia konkursów upływa 10 kwietnia 2018.