Pracownicy

 

mgr Anna Krawczyk – kierownik
mgr Małgorzata Fryziak
dr Kamil Ławniczak

Adres

 

00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 3
pokój nr 6, parter

Kontakt

 

tel. (22) 55 22 924
tel. (22) 55 23 739
sobn@uw.edu.pl

Godziny urzędowania

 

poniedziałek–piątek
8:00–16:00

Zadania SOBN:

  • informowanie o możliwościach pozyskania środków na badania (badania statutowe, granty)
  • pomoc formalno-administracyjna w tworzeniu wniosków do krajowych oraz zagranicznych instytucji i agend badawczych (NCN, NCBR, FNP, FUW, EC, ERC i in.)
  • wsparcie w projektowaniu budżetów projektów (m.in.: możliwe kwoty wynagrodzeń i formy zatrudnienia; zakup aparatury; organizacja badań jakościowych i ilościowych; wyjazdy naukowe; wizyty ekspertów)
  • zbieranie podpisów, wysyłanie wniosków
  • pomoc na etapie zawierania umów o realizację projektów
  • wsparcie w rozliczaniu środków i raportowaniu (m.in.: umowy z wykonawcami, np. tłumaczami; wypełnianie wniosków wyjazdowych; przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi; zamawianie książek czy materiałów niezbędnych do badań)
  • aktualizowanie informacji na stronie internetowej, zakładka: NAUKA I BADANIA

i inne...


Organizacja konferencji naukowych: mgr Anna Olejniczak, e-mail: aolejniczak@uw.edu.pl