O_prof_dr_hab_Stanislaw_Sulowski_01v1

Prof. UW, dr hab. Stanisław Sulowski
Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Dla studentów: czwartek: 15:00 - 16:30
Dla pracowników: wtorek: 15 - 16

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, pokój 218, II piętro

O_dr_Justyna_Godlewska-Szyrkowa_02v1

Dr Justyna Godlewska-Szyrkowa
Prodziekan ds. Studenckich

Dyżury w listopadzie:
10.11 (piątek) godz. 10.00-11.30
15.11 (środa) godz. 10.00-11.30
22.11(środa) godz.  10.00-11.30
29.11 (środa ) godz. 09.00-10.30
 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, pokój 125 (tylko do dyżurów)

O_dr_Daniel_Przastek_01v1

Dr Daniel Przastek
Prodziekan ds. Finansowych i Rozwoju

Dyżur: wtorek 9:30 - 11:30

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, pokój 217

O_dr_Lukasz_Zamecki_02v1

Dr Łukasz Zamęcki
Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Dyżur: poniedziałek 13:15 - 14:45

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, pokój 213