O_prof_dr_hab_Stanislaw_Sulowski_01v1

Prof. UW, dr hab. Stanisław Sulowski
Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

O_dr_Justyna_Godlewska-Szyrkowa_02v1

Dr Justyna Godlewska-Szyrkowa
Prodziekan ds. Studenckich

Dyżury we wrześniu:
4 września (wtorek) godz. 10.00-11.30
11 września (wtorek) godz. 10.00-11.30
18 września (wtorek) godz. 13.00-14.30
26 września (środa) godz. 10.00-11.30
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, pokój 125 (tylko do dyżurów)

O_dr_Daniel_Przastek_01v1

Dr hab. Daniel Przastek
Prodziekan ds. Finansowych i Rozwoju

Dyżur: wtorek 9:30 - 11:30

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, pokój 217

O_dr_Lukasz_Zamecki_02v1

Dr Łukasz Zamęcki
Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Dyżur: poniedziałek 13:15 - 14:45

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny, pokój 213