Zapraszamy na studia podyplomowe w IPS WNPISM!

INSTYTUT  POLITYKI  SPOŁECZNEJ   WNPiSM UW ZAPRASZA NA II EDYCJĘ  STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych chcących zdobyć kwalifikacje uprawniające do pracy jako doradcy edukacyjno-zawodowi:

–  nauczycieli

–  pracowników publicznych służb zatrudnienia,

–  pracowników innych instytucji rynku pracy, w tym pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych

– oraz wszystkich osób chcących zawodowo związać się z instytucjami rynku pracy

Studia  trwają  trzy semestry, obejmują 360 godzin zajęć ( w tym 60 godzin praktyk)

Prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio – niedzielne, średnio dwa razy w miesiącu)

Po ich ukończeniu osoby z wykształceniem pedagogicznym mogą podjąć pracę jako szkolni doradcy zawodowi

Czesne:   5 700zł, płatne w trzech ratach

I semestr – 2 000 zł                        II semestr – 1900 zł                              III semestr – 1800 zł

Rekrutacja  poprzez  Internetową Rekrutację Kandydatów  UWhttps://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/pl/

do 20 października. Limit miejsc:  45 (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń)

Przewidywany początek zajęć: listopad 2017

Dodatkowe informacje: http://ips.uw.edu.pl/rekrutacja/podyplomowe/