Zapraszamy na Jubileusz 50-lecia Instytutu Nauk Politycznych WNPISM UW!

Szanowni Państwo,

Instytut Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW będzie obchodził w tym roku 50-lecie swojego powstania. Pół wieku istnienia to czas podsumowań, a także świętowania. Instytut jest najstarszym i największym ośrodkiem politologicznym w Polsce. Powstał w 1967 roku w ramach Wydziału Filozofii, a obecnie jest największym z Instytutów w ramach Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Po 50 latach Instytut pozostaje liderem niezależnych rankingów sporządzanych przez renomowane pisma społeczno-polityczne. Najwyższe standardy potwierdzają też odpowiednie certyfikaty. Jednak prestiż Instytutu Nauk Politycznych UW wynika głównie z dorobku naukowego i dydaktycznego kolejnych pracujących w nim pokoleń.

Przez pół wieku Instytut zmieniał się i rozbudowywał. Dziś kształci się tu ponad 1300 studentów na trzech niezależnych kierunkach studiów: Politologia, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Studia Euroazjatyckie. Poza studiami pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowymi, Instytut prowadzi także studia w języku angielskim. Realizuje ponadto szeroko zakrojoną współpracę z partnerskimi uczelniami zagranicznymi, powiązaną z regularnym uczestnictwem w programach wymiany międzynarodowej dotyczących zarówno kadry, jak i studentów.

W grudniu bieżącego roku będziemy świętować nasze półwiecze jako instytucja uznana, a jednocześnie otwarta na wspieranie nowych kierunków badań i innowacji dydaktycznych. Głęboko ufamy, że przez kolejne dziesiątki lat pozostaniemy w środowisku ważnym ośrodkiem akademickim. Liczę, że spotkamy się, aby wspólnie świętować nasz Jubileusz. Serdecznie zapraszam!

Program ramowy uroczystości –> Klik

Formularz zgłoszeniowy zjazdu absolwentów 02.12.2017 r. –> Klik

Dyrektor

Instytutu Nauk Politycznych

Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

dr hab. Ewa Maria Marciniak