Wizyta Franza Koka z University of Salzburg

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

W dniach 27-29 listopada WNPiSM gościł prof. Franza Koka z University of Salzburg, koordynatora programu Joint master’s program in Political Science Integration and Governance (PoSIG –“konsorcjum bałkanskie”). Prof. Franz Kok spotkał się m.in. z Dziekanem WNPiSM prof. Stanisławem Sulowskim. Odbyło się również spotkanie robocze na którym omówiono możliwość włączenia Uniwersytetu Warszawskiego/Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW do konsorcjum (PoSIG).

W spotkaniu udział wzięli:
przedstawiciele Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego
p. Sylwia Salamon – Kierownik BWZ UW/Uczelniany koordynator programu Erasmus+
p. Anna Sadecka – Koordynator projektów SIGMA na Uniwersytecie Warszawskim
przedstawiciele Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – Prodziekan WNPiSM ds. studenckich
dr Łukasz Zamęcki – Prodziekan WNPiSM ds. naukowych i współpracy z zagranicą
mgr Anita Budziszewska – Pełnomocnik Dziekana WNPiSM ds. programu Erasmus+
przedstawiciele Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW
dr Marcin Tobiasz – Zastępca dyrektora ds. naukowych i współpracy z zagranicą
dr hab. Adam Szymański – Kierownik studiów Graduate Program in Political Science
dr hab. Wojciech Gagatek

Spotkanie przygotowała i prowadziła mgr Anita Budziszewska – Pełnomocnik Dziekana ds. programu
Erasmus+

Następnym etapem negocjacji jest spotkanie wszystkich partnerów projektu, które odbędzie się w Salzburgu w dniach 19-22 grudnia 2017 r. Projekt prowadzony byłby docelowo przez Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW. Ideą konsorcjum jest prowadzenie wspólnych magisterskich studiów w obszarze nauk politycznych. Program ma akredytację Unii Europejskiej. Realizowany jest w ramach projektu Erasmus+. W dotychczasowy skład konsorcjum wchodzą 3 uczelnie europejskie (University of Salzburg, University of Pavia, University of Ljubljana), oraz 7 uczelni z obszaru bałkańskiego. Liderem projektu jest University of Salzburg. Więcej o projekcie: http://euro-ps.org/category/activities/