REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE 2017/2018 lato!!!

Rejestracja na zajęcia programowe w semestrze letnim 2017/2018 odbędzie się w następujących terminach:

I TURA –grudzień 2017 (*wymuszone podpięcia) do 30.12.2017

Instytut Polityki Społecznej 18.12.2017 godz.21:00, monografy – 22:00
INP Politologia, SEA 19.12.2017 godz.21:00
INP BW 19.12.2017 godz.21:30
INP – fakultety (BW, PO, SEA) 19.12.2017 godz.22:00
Instytut Europeistyki 20.12.2017 godz.21:00, monografy – 22:00
Instytut Stosunków Międzynarodowych 20.12.2017 godz.21:00, monografy – 21:30

II TURA –styczeń 2018  (*wymuszone podpięcia) do 31.01.2018

Instytut Polityki Społecznej 15.01.2018 godz.20:00, monografy – 22:00
Instytut Europeistyki 16.01.2018 godz.21:00, monografy – 22:00
INP Politologia, SEA 17.01.2018 godz.21:00
INP BW 18.01.2018 godz.21:00
INP – fakultety (BW, PO, SEA) 18.01.2018 godz.22:00
Instytut Stosunków Międzynarodowych 19.01.2018 godz.21:00, monografy – 22:00

*Podczas rejestracji student  będzie musiał od razu wybrać program, do którego będzie chciał podpiąć dany przedmiot, na który się zarejestrował.

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na zarejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.wnpism.uw.edu.pl

Szczegóły rejestracji znajdą Państwo na stronach poszczególnych Instytutów.
Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie zajęciowej, to również należy zarejestrować się do tej grupy, pomimo, że to tylko jedna grupa.

Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne, z wyjątkiem zapisów na lektoraty oraz indywidualnych przypadków rejestracji, które będą ogłaszane na stronach poszczególnych instytutów.