Druga tura spotkań na temat projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce

W dniach 5-19 marca Biuro Wspomagania Rozwoju na prośbę Zespołu Rektorskiego współorganizuje drugą turę spotkań na temat projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich przedstawicieli społeczności UW: nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz studentów i absolwentów.

Szczegółowy harmonogram, materiały i rejestracja na spotkania pod adresemwww.nowaustawa.uw.edu.pl

W załączeniu przesyłamy plakat z prośbą o upowszechnienie w Państwa jednostkach.

Pytania i opinie dot. nowej ustawy prosimy kierować pod adresem: nowaustawa@uw.edu.pl