Nowa książka dr Patrycji Grzebyk pt. Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar ukazała się monografia dr Patrycji Grzebyk Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego (Warszawa 2018). 
 
 
Książka została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS5/01413.