VII Sypozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy w imieniu Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 21 marca 2018 roku o godz. 16:30 do Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na VII Sympozjum imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, pt. EURO POLSKĄ RACJĄ STANU.

Program

16:30 Powitanie
Dr hab. Jakub Zajączkowski, Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW

16:40 Wręczenie nagrody w „Konkursie imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej po 1945r.”
Prof. dr hab. Piotr Skubiszewski, Prezes Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

17:00 Wykład wprowadzający

Prof. dr hab. Marek Belka, b. Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Panel dyskusyjny

Janusz Jankowiak, Polska Rada Biznesu
Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Witold Orłowski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Moderacja

Prof. dr hab. Roman Kuźniar