Rejestracja na przedmioty na semestr zimowy 2018 (2018Z)

Szanowni studenci,

w dniach 27.03.2018 – 05.04.2018 odbędzie się rejestracja na przedmioty (bez wyboru grup zajęciowych). Na podstawie tej rejestracji będą wyznaczane limity w grupach zajęciowych, więc prosimy wszystkich studentów o zarejestrowanie się na przedmioty dostępne w rejestracji. Niezarejestrowanie się może skutkować brakiem możliwości  zarejestrowania się w kolejnej turze rejestracji do grupy zajęciowej.

Harmonogram rejestracji wygląda następująco:

Instytut Polityki Społecznej 27.03.2018 – 21:00
Instytut Stosunków Międzynarodowych 27.03.2018 -21:30
Instytut Nauk Politycznych 28.03.2018 – 21:00
Instytut Europeistyki 28.03.2018 – 21:30