Dr Katrin Gebhard z Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne na Wydziale

W dniu 26 marca na Wydziale przebywała z wizytą dr Katrin Gebhard, Dyrektor ds. międzynarodowych Uniwersytetu Sorbony (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Wizyta dr Katrin Gebhard jest rezultatem podpisania przez Wydział bilateralnej umowy w ramach programu Erasmus+ na wymianę studentów i nauczycieli akademickich. Już w przyszłym zostaną zrekrutowani na studia zagraniczne pierwsi studenci. Podczas wizyty omówiono m. in. kierunek dalszej współpracy a także programy studiów, oferty obydwu uczelni i warunki wymiany studenckiej.
Spotkanie przygotowała: mgr Anita Budziszewska, Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus+