Uwaga studenci studiów I stopnia – rozpoczynamy zajęcia tutoringowe

Szanowni Państwo,
w ramach Wydziałowego Programu Indywidualizacji Kształcenia rozpoczynamy nabór na zajęcia o charakterze tutorialu.
Osoby zainteresowane sesjami tutoringowymi proszę o przesłanie krótkiego listu motywacyjnego uzasadniającego chęć udziału w tym przedsięwzięciu.
Tutoring obejmuje sesje z tutorami z Instytutu Nauk Politycznych oraz specjalistami z różnych obszarów (np. z administracji rządowej i samorządowej).
Listy proszę przesłać na adres dydaktyka.inp@uw.edu.pl do dnia 16.04.2018 roku.
Osoby zakwalifikowane zostaną o tym powiadomione drogą mailową.
Liczba miejsc ograniczona.