Wizyta prof. Joanny Nowickiej z Unversite de Cergy – Pontoise

W dniu 26 marca na Wydziale przebywała  Prof. Joanna Nowicki ( Exceutice Vice – President for International Development Central Eastern Europe)  Unversite de Cergy – Pontoise (Francja).
Odbyło się m.in. spotkanie w którym obok gościa uczestniczył dr Łukasz Zamęcki – Prodziekan WNPiSM ds.  naukowych i współpracy z zagranicą oraz mgr Anita Budziszewska Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus +. Celem spotkania było omówienie możliwości prowadzenia wspólnej współpracy w ramach programu ‘Doktorat cotutelle’ – wspólny dyplom doktorancki uczelni polskiej i francuskiej.   
Jednym z elementów tej inicjatywy ma być poszerzenie istniejącej umowy Erasmus + , tak by obejmowała ona Wydział Humanistyczny uczelni partnerskiej jak i studia III stopnia.
Więcej o gościu: https://www.u-cergy.fr/fr/_plugins/mypage/mypage/content/jnowicki.html