Godziny Dziekańskie 30 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

dnia 30 kwietnia 2018 r. Dziekan prof. dr hab. Stanisław Sulowski zarządził godziny dziekańskie przez cały dzień.