WNPiSM w nowej sieci współpracy międzynarodowej


Na zaproszenie the University of Amsterdam, mgr Anita Budziszewska, Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus + wzięła udział w spotkaniu  koordynatorów współpracy międzynarodowej,  które odbyło się na University of Edinburgh oraz University of Amsterdam w dniach 16-22  kwietnia.  Spotkanie odbywa się corocznie i ma na celu zacieśnianie współpracy międzynarodowej uczelni partnerskich poprzez wymianę doświadczeń w obszarze współpracy międzynarodowej i polityki umiędzynarodowienia, wymiany akademickiej oraz porównanie profili naukowo-organizacyjnych uczelni.
W spotkaniu udział wzięło ponad 30 reprezentantów  uczelni zaproszonych  przez organizatorów z the University of Edinburgh (UK) oraz the University of Amsterdam (Holandia),  w tym m.in. przedstawiciele z University of Toronto (Kanada), National University of Singapure (Singapur), University of Helsinki (Finlandia), The New College New York (USA), University of Birmingham (UK), Sophia University (Japonia), Fudan University (Chiny), Chulalungum University (Tajlandia),  University College Dublin (Irlandia), KU  Leuven (Belgia), Uppsala University (Szwecja). Obszar Europy Środkowo – Wschodniej reprezentował  Uniwersytet Warszawski (WNPiSM).