REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE 2018/2019 zima!!!

 

I TURA –czerwiec 2018 do 30.06.2018

Instytut Polityki Społecznej

12.06.2018 godz.21:00

Instytut Europeistyki

13. 06.2018 godz.21:00

Instytut Stosunków Międzynarodowych

14. 06.2018 godz.22:30, monografy – 23:00

INP Politologia, SEA

15. 06.2018 godz.20:00

INP BW

15. 06.2018 godz.21:00

Monografy wydziałowe (INP, IPS, IE) 19. 06.2018 godz.21:00

II TURA –wrzesień 2018 do 30.09.2018

Instytut Polityki Społecznej

11.09.2018 godz.20:00

Instytut Europeistyki

12.09.2018 godz.21:00

Instytut Stosunków Międzynarodowych

13.09.2018 godz.21:00, seminaria 21:30, monografy – 22:00

INP Politologia, SEA

14.09.2018 godz.20:00

INP BW

14.09.2018 godz.21:00

Monografy wydziałowe (INP, IPS, IE)

14.09.2018 godz.22:00

 

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na zarejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.wnpism.uw.edu.pl

Szczegóły rejestracji znajdą Państwo na stronach poszczególnych Instytutów.
Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie zajęciowej, to również należy zarejestrować się do tej grupy, pomimo, że to tylko jedna grupa.

Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne, z wyjątkiem zapisów na lektoraty oraz indywidualnych przypadków rejestracji, które będą ogłaszane na stronach poszczególnych instytutów.