Delegacja Podkomitetu ds. Prewencji Tortur ONZ odwiedziła WNPiSM UW

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

W środę 18 lipca 2018 r. Delegacja Podkomitetu ds. Prewencji Tortur ONZ z Genewy złożyła kurtuazyjną wizytę na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Organizatorem spotkania był prof. Zbigniew Lasocik, w latach 2007-2012 był członkiem tego ciała Traktatowego ONZ. Członkowie Delegacji przebywają w Polsce z oficjalną wizytą wynikającą z planu wizytowania krajów członkowskich Protokołu Fakultatywnego do Konwencji ONZ o Zakazie Tortur (OPCAT).

W spotkaniu uczestniczyli: kierująca Delegacją Pani Aisha Shujune Muhammad (Malediwy), Pani Marija Definis-Gojanovic (Chorwacja), Pan Petros Michaelides (Cypr) oraz Pan Daniel Fink (Szwajcaria). Członkom Komitetu towarzyszyli pracownicy Sekretariatu Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ: Armen Avetisyan (Armenia), Viera Pejchal (Słowacja) oraz Mariya Stoyanova – sekretariat.  Ze strony Wydziału Gości podejmowali prof. Daniel Przastek – Prodziekan Wydziału, mgr Anita Budziszewska, prof. Roman Kuźniar i prof. Zbigniew Lasocik.