Współpraca naukowa między WNPISM a University of Oxford

W dniach 20-23 czerwca 2018 r. Wydział gościł dra Liona Koeniga z Departamentu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych University of Oxford.

 Jednym z celów wizyty było omówienie możliwości wspólnej publikacji zbiorowej, w której udział wzięliby również pracownicy Wydziału. W tej sprawie dr Lion Koenig spotkał się między innymi z Dziekanem prof. Stanisławem Sulowskim jak również z pracownikami zainteresowanymi  udziałem w projekcie.  Na spotkaniu, które odbyło się 22 czerwca, dr Lion Koenig przedstawił swoje badania oraz zaprosił osoby zainteresowane tematyką projektu do dyskusji a także kontrybucji do książki.

Temat projektu to Nation – Building  in Transitional Societies. 

Organizacja wizyty dra Liona Koeniga na Wydziale: Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus + (kontakt – anita.budziszewska@uw.edu.pl)