EIT Awareness Day 25.09.2018

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz  Europejski Instytut Technologii (EIT) w Budapeszcie organizują EIT Awareness Day w Warszawie.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (Sala Pod Kopułą).

Podczas konferencji omawiana będzie bieżąca działalność EIT w Polsce i w Europie oraz możliwości współpracy pomiędzy podmiotami zarówno z Polski, jak i Europy w obszarze badań, biznesu i edukacji.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich przedstawicieli reprezentujących biznes, edukację oraz naukę. Będzie również możliwość spotkań z przedstawicielami sześciu innowacyjnych wspólnot EIT oraz dyskusji.

Agenda: EIT Awareness Day _Poland_Agenda

Całość wydarzenia będzie się odbywać w języku angielskim.