UOTT – konkurs na grant w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+

Konkurs na grant kierowany do pracowników naukowych i doktorantów naszej uczelni w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+. Termin realizacji i wydatkowania zainwestowanych pieniędzy przez UOTT jest bardzo krótki – tylko do 31 grudnia 2018 r.

W przypadku przyznania finansowania można w ramach prac przedwdrożeniowych pokryć w szczególności koszty:
– zakupu materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie,
– zakupu sprzętu i aparatury do badań*,
– zakupu usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz.
* zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonania badań nie może przekroczyć 10 % wartości przyznanego grantu.

Kwoty dofinansowania:
– do 40 tysięcy złotych netto na prace przedwdrożeniowe,
– do 20 tysięcy złotych netto na utworzenie spółki spin-off,
– do 60 tysięcy złotych netto w przypadku udziału w obu konkursach.

DO DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. CZEKAMY NA WNIOSKI do godziny 15.00

Więcej informacji i dokumenty konkursowe w załączeniu oraz na stronie: http://www.uott.uw.edu.pl/60-000-zl-na-prace-przedwdrozeniowe-i-lub-zalozenia-spolki-spin-off/
Regulamin konkursu w załączeniu oraz na stronie: http://www.uott.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/Regulamin-IV-konkursu-na-grant_.pdf

Istnieje możliwość odbycia konsultacji projektu z kierownikiem projektu Małgorzatą Denkiewicz-Kuczewską. Proszę umawiać się na konsultacje drogą mailową  mdenkiewicz@uott.uw.edu.pl

UWAGA: Dodatkowo (niezależnie od w/w kwot), w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać chęć skorzystania z następujących form wsparcia:

1) sfinansowanie zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europejskim Urzędzie Patentowym wraz z doradztwem patentowym,
2) wykonanie strategii wdrażania wyników badań wraz z wyceną technologii,
3) uczestnictwo w spotkaniach mających na celu integrację środowiska nauki i biznesu,
4) dla rozwiązań, które dają podstawę do założenia spółki, także spółki typu spin – off, istnieje możliwość przygotowania profesjonalnych projektów założenia spółki w postaci biznesplanu,
5) dla rozwiązań najbardziej rokujących przewidziano również możliwość ich wystawienia na polskich i międzynarodowych targach typu science to business oraz udział twórców w misjach gospodarczych,
6) przygotowanie artykułu sponsorowanego w mediach dotyczącego rozwiązania,
7) prezentacja rozwiązania w bazach.