Członkowie Narodowego Centrum Praw Człowieka z Kazachstanu gościli na WNPiSM

Mimo okresu wakacyjnego życie naukowe Wydziału nie zamiera. W miniony poniedziałek 13 sierpnia 2018 r. gośćmi profesora Zbigniewa Lasocika byli członkowie oficjalnej delegacji Narodowego Centrum Praw Człowieka z Kazachstanu. Delegacji przewodniczył Szef Narodowego Centrum Pan Serik OSPANOV. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy i eksperci Centrum, Pani Dinara OSPANOVA, Pani Akniyetti ALIYEVA i Pan Aslan SAPARGALI. Gościom towarzyszyli dwaj przedstawiciele Ambasady Kazachstanu w Polsce Panowie Askar KUTTYKADAM oraz Temirlan NURAKHIMOV. Z ramienia ODIHR/OBWE w spotkaniu wzięła udział Pani Izabela Hartman. Wsparcia językowego udzielił uczestnikom tłumacz Pan Michał Bajorek.

Głównym tematem rozmowy była kwestie skutecznego zapobiegania torturom na poziomie rozwiązań systemowych przyjmowanych przez państwa w ramach mechanizmu OPCAT (Protokół Dodatkowy do Konwencji ONZ w sprawie Zakazu Stosowania Tortur). Prof. Lasocik podzielił się z Gośćmi swoimi doświadczeniami z okresu, kiedy pełnił funkcję członka Podkomitetu ds. Prewencji Tortur ONZ i wizytował instytucje izolujące w różnych krajach. W trakcie rozmowy pojawiła się także problematyka eliminowania handlu ludźmi i pracy przymusowej.  Uczestnicy ustalili, że konieczny będzie dalszy ciąg konsultacji i współpracy