Konferencja naukowa WNPiSM: 1918-2018 Polska w zmieniającym się świecie

Rok 1918 był przełomową datą w historii Rzeczpospolitej Polskiej. Po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. W 2018 roku obchodzimy setną rocznicę tego wydarzenia. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW chcąc wpisać się w ogólnopolskie obchody rocznicowe organizuje w dniach 18-19 października 2018 r. Konferencję Naukową pt.: 1918-2018 Polska w zmieniającym się świecie.

Konferencja w założeniu organizatorów przyczynić się ma do debaty naukowej nad tym jakie kluczowe czynniki determinowały sytuację wewnętrzną i położenie międzynarodowe Polski przez ostatnie 100 lat oraz jak kształtowały się losy Polaków w kontekście zmian cywilizacyjnych, społecznych oraz przede wszystkim politycznych w Europie i na Świecie. Obradom będzie przyświecać motto: Historia tworzy teraźniejszość, a ta kreuje przyszłość.

W czasie dwóch dni Konferencji zostaną poruszone kluczowe problemy badawcze dotyczące pamięci zbiorowej i polityki historycznej, przemian społecznych i kulturowych, bezpieczeństwa i geopolityki, idei i koncepcji politycznych oraz ewolucji pozycji i znaczenia państwa polskiego w perspektywie regionalnej i międzynarodowej. Sto lat funkcjonowania państwa polskiego to dla badaczy wystarczający materiał i doskonała perspektywa do analiz zarówno w zakresie nauk politycznych, studiów międzynarodowych i europejskich, jak i formułowaniu polityk publicznych, co odpowiada polom badawczym czterech Instytutów tworzących nasz Wydział.

Program konferencji

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.