Zakończył się wyjazd studyjny do Bukaresztu

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

W dniach 8-12 października odbył się Wyjazd studyjny WNPiSM– Bukareszt 2018.

Zakwalifikowani studenci wraz z kadrą naukową uczestniczyli w wielu ciekawych spotkaniach. W pierwszej kolejności odwiedzili Wydział Prawa Uniwersytetu Bukareszteńskiego, gdzie wysłuchali wykładu: How to Build Think Tank in European Affairs. Kolejnego dnia uczestnicy mieli zaplanowaną wizytę w Parlamencie Rumuńskim. Jednym z punktów programu był także wykład prof. Claudiu Tufis, Contemporary Romania.

Ostatnim wydarzeniem było odebranie przez dr hab. Daniela Przastka listu dla Rektora UW od Rektora Uniwersytetu Bukareszteńskiego z rąk Dziekan Wydziału Nauk Politycznych prof. Ioneli Baluty.