Spotkanie Dziekanów w ramach współpracy Union of School of Politics and International Relations w Szanghaju

W dniach 13-14 października 2018 r. Prodziekan WNPiSM ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą dr Łukasz Zamęcki oraz Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej prof. dr hab. Jacek Męcina wzięli udział w spotkaniu Dziekanów w ramach współpracy Union of School of Politics and International Relations w Szanghaju.

Dyskusja odbywająca się w Fudan University, w której uczestniczyli przedstawiciele 14 państw, dotyczyła współpracy naukowej i wymiany akademickiej.