Polski, świąteczny akcent w UNESCO

Polska została wybrana w czerwcu br. na członka Komitetu, jako jedno z 24 państw, na 4-letnią kadencję. Konwencja UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony dziedzictwa niematerialnego jest obecnie najbardziej popularnym aktem prawa międzynarodowego w dziedzinie kultury, ratyfikowanym już przez 178 państw. Do najważniejszych zadań Komitetu należy m.in. analiza wniosków o wpis na listy dziedzictwa niematerialnego UNESCO oraz raportów okresowych z implementacji Konwencji przedstawianych przez państwa-strony konwencji UNESCO z 2003 r.

Oprócz szopkarstwa krakowskiego na listę wpisane zostały między innymi po raz pierwszy w historii  jako wspólny wniosek Korei Północnej i Korei Południowej tradycyjne zapasy (ssireum), uroczystości związane z kultem ikony Matki Boskiej Budsławskiej (Białoruś), sztuka perfumiarska z Pays de Grasse (Francja), umiejętności związane z zapobieganiem ryzyku lawinowemu (wspólny wniosek Szwajcarii i Austrii) czy muzyka reggae (Jamajka). Obecnie lista liczy blisko 430 wpisów z całego świata.

Członkiem polskiej delegacji w 13. posiedzeniu Komitetu Międzyrządowego ds. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO na Mauritiusie była dr Hanna Schreiber. Podczas obrad 29 listopada wpisano pierwszy wniosek z Polski na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości – szopkarstwa krakowskiego.