Doktorant WNPiSM na konferencji naukowej w Seulu

W dniach 12-18 listopada doktorant WNPISM UW mgr Mateusz Danielewski odbył wizytę naukową w Seulu w ramach badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DSM). 16-17 listopada mgr Mateusz Danielewski wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Trends in IR: Summit Diplomacy, Conflict Prevention, Peacebuilding and Development”, organizowanej przez Korea International Studies Association w Seulu, gdzie wygłosił referat pt. „Russia’s role in the DPRK: Challenge and opportunity for Russian foreign policy”.