Konferencja – Świadek wieku ludobójstwa. Rafał Lemkin i konwencja z 1948 r.

W dniach 3-5 grudnia na naszym Wydziale odbyła się międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa – Świadek wieku ludobójstwa. Rafał Lemkin i konwencja z 1948 r. 

Organizatorem wydarzenia był Instytut Pileckiego. 

Z ramienia Wydziału przemawiał prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą – dr Łukasz Zamęcki.

Rafał Lemkin – polski prawnik żydowskiego pochodzenia, autor pojęcia ludobójstwo, który przyczynił się do podpisania Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, przyjętej przez Narody Zjednoczone 9 grudnia 1948 r. W tym roku przypada 70. rocznica jej uchwalenia.