Wizyta w biurze Instytucji Demokratycznych o Praw Człowieka OBWE

Studenci uczestniczący w Ścieżce Praw Człowieka WNPiSM 9 stycznia br. złożyli wizytę w biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR-OSCE) w Warszawie. W trakcie spotkania m.in. zapoznali się mandatem tej instytucji, poznali mechanizmy jej działania, ale także przedyskutowali kwestię efektywności podejmowanych działań. Jednym z kluczowych tematów dyskusji była również problematyka równouprawnienia kobiet i ich aktywnej roli w działalności politycznej. W spotkaniu uczestniczyli także mgr Barbara Gąsienica-Giewont oraz prof. Zbigniew Lasocik.