Seminarium „The Life and Work of Peter Mair”

  • gallery
  • gallery
  • gallery

15 stycznia 2019 r. na naszym Wydziale odbyło się seminarium naukowe „The Life and Work of Peter Mair” współorganizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Collegium Politicum gościliśmy znamienitych gości:

Richard Katz (John Hopkins University)
Petr Kopecký (Leiden University),
Fernando Casal Bértoa (University of Nottingham)
Organizatorami wydarzenia byli: Katarzyna Grzybowska-Walecka (UKSW) oraz Wojciech Gagatek (UW)